belantik III

[Jawa] perantara dalam berjual beli (ternakan), cengkau.

berkongsi