bausuku

[Jawa] [arkaik] tenaga pekerja, pekerja-pekerja wajib (untuk kerajaan).

berkongsi