bauksit

bahan bak tanah liat yang menjadi sumber utama aluminium.

berkongsi