bauk

bulu yang tumbuh pada pipi di depan telinga, jambang.

berkongsi