batas

1. garis pinggir sesuatu bidang (daerah dan lain-lain):
sampai di sinilah ~ kebun saya;

2. permatang (sawah, tempat menanam):
satu jenis orkid tidak boleh ditanam di atas ~;

3. had atau paras sesuatu yang paling tinggi, matlamat atau ketentuan (yang tidak boleh dilampaui):
pekerjaan yang diberikan melewati ~ kemampuannya;

4. hingga, sampai:
dari pinggir leher hingga ~ perut;
~ ban
[Kedah] tanah yang ditambak (tempat berjalan);
berjalan sampai ke ~, belayar sampai ke pulau (peribahasa) sesuatu usaha hendaklah kepada yang dimaksudkan;

berbatas
1. mempunyai batas, mempunyai permatang:
tanah yang belum ~ itu tidak dapat ditanami padi;
~ dengan
berbataskan;

2. berhad, tersekat:
kekuasaan yang tiada ~;

berbatasan mempunyai batas (sempadan) yang sama:
sawah saya ~ dengan sawahnya;

berkongsi