batat

[Kedah], [Perlis] tidak mahu empuk, tidak mahu gembur.

berkongsi