barus

kapur ~ sejenis bahan berwarna putih yang diambil daripada sejenis pokok, yang baunya mencucuk hidung dan biasanya digunakan untuk membuat ubat atau digunakan ketika memandikan dan membungkus mayat (dalam masyarakat Islam).

berkongsi