bagas

1. (berkenaan (dengan) angin) kencang, kuat:
angin paksa sedang kencang ~ ;

2. (berkenaan (dengan) badan) tegap, kuat;

kebagasan keadaan tegap (dan) kuat, ketegapan:
baju menunggangnya yang mirip baju wanita itu tidak dapat menyembunyikan ~ badannya.

berkongsi