bagasi

1. barang-barang muatan (kereta api dan lain-lain);

2. gerabak barang (kereta api);

3. tempat barang pada basikal (motokar dan lain-lain);

4. beg pakaian dan lain-lain yang dibawa dalam sesuatu perjalanan.

berkongsi