badar V

batu ~ sejenis batu hablur untuk permata cincin (batu dari Badar, tempat Nabi Muhammad s.a.w beroleh kemenangan).

berkongsi