badari, badau

sejenis ikan yang memakan anaknya;
bapak ~ [Indonesia] pemimpin yang memakai nama pengikutnya untuk mendapatkan keuntungan.

berkongsi