badar IV

~ sila = raja ~ [sastera lama] sejenis kain putih yang halus.

berkongsi