badar III

[Arab] (bulan) purnama (dipakai untuk menggambarkan kecantikan).

berkongsi