awal

1. sebelum waktu yang biasa (yang dijangkakan, ditetapkan, dan sebagainya), terlebih dahulu (daripada yang lain):
dia datang ke pejabat ~;
kereta api tiba ~ sedikit daripada jadualnya hari ini;

2. bahagian yang mula-mula (cerita dan lain-lain), lawan akhir:
ceritakan dari ~ hingga akhir;

3. permulaan (sesuatu jangka waktu):
pada ~ tahun ini;
~ mula
mula-mula sekali;
~ bermula … pada permulaannya…;

berawalkan bermula dengan, mempunyai (sesuatu) sebagai unsur yang mula-mula:
bentuk-bentuk dasar kata yang ~ konsonan;

mengawalkan membawa ke waktu atau tarikh yang lebih awal, mempercepat;

terawal
1. lebih awal (dahulu) daripada yang dijangkakan (ditetapkan dan sebagainya);

2. paling awal;

awalan imbuhan di depan kata dasar (seperti me, ber, ke, per, ter);

berawalan mempunyai awalan.

berkongsi