awam

1. berkenaan (melibatkan dan sebagainya) orang ramai sebagai suatu keseluruhan:
kepentingan ~;

2. untuk atau terbuka kepada semua orang (tidak terkhusus atau teristimewa untuk golongan dan sebagainya tertentu):
tempat ~;
kenderaan ~;
kemudahan ~;

3. bukan tentera atau polis dan sebagainya;
perkhidmatan ~ perkhidmatan kerajaan yang tidak berkaitan dengan tentera atau polis;
orang ~
a) orang preman (bukan anggota tentera atau polis);
b) orang kebanyakan;
c) orang biasa (bukan ahli atau istimewa);

mengawamkan
1. mengumumkan, memberitakan kepada orang banyak;

2. menganjurkan, mengesyorkan;

pengawam penganjur.

berkongsi