awak

1. badan, tubuh;
~ kapal
a) badan kapal;
b) anak buah kapal (perahu dan lain-lain);
~ perahu anak buah perahu;

2. kata ganti diri kedua, engkau, kamu:
apa kerja ~ sekarang?;
~ kalian
kamu sekalian

3. diri (sendiri);
~ sama ~ sesama sendiri, antara kita sendiri (tidak melibatkan orang luar);
orang ~ [Minangkabau] orang kita sendiri;

perawakan bentuk tubuh, susuk badan, sikap badan:
walaupun demikian baiknya ~ anak muda itu, tetapi hatinya tidak dapat menerimanya.

berkongsi