awai III

[Minangkabau] kecewa:
ia memandang kami dengan agak kecewa … lebih-lebih ~ lagi ketika kami tidak bermohon kepadanya.

berkongsi