autarki

perihal atau cara yang tidak bergantung pada negeri lain tentang keperluan-keperluan dalam negeri, perihal mencukupi keperluan sendiri.

berkongsi