autentik

dapat dipercayai atau dijadikan pegangan, asli dan benar (bukan palsu, rekaan, dan sebagainya):
makalah ~.

berkongsi