auta

[bahasa percakapan] borak (tidak sungguh-sungguh), temberang.

berkongsi