aspiran

[Indonesia-Belanda] [bahasa percakapan] calon (yang mencita-citakan sesuatu).

berkongsi