aspirasi

keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dan lain-lain sesuatu), cita-cita:
seperti yang ditegaskan oleh Esman, ~ berbagai-bagai kaum kini sudah berubah;

mengaspirasikan mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu, mencita-citakan:
terdapat jurang pemisah antara pemimpin yang berorientasikan Barat dengan umat yang rata-rata ~ cara hidup Islam di kebanyakan negara Islam.

berkongsi