asimptomatik

tidak menunjukkan sebarang gejala bagi sesuatu penyakit (berkenaan (dengan) pesakit).

berkongsi