asin I

masin, (be)rasa garam;
merasai ~ garam sudah banyak pengalaman;

mengasini membubuh garam (supaya masin) pada;

mengasinkan menjadikan asin;

asinan buah-buahan atau sayur-sayuran yang diasinkan;

keasinan perihal asin, rasa asin, kemasinan:
~ air laut.

berkongsi