asimilasi

1. proses menukarkan makanan berzat menjadi tisu hidup;

2. [Indonesia] paduan bunyi (konsonan) seperti ahlul-nujum menjadi ahlun-nujum;

3. pemaduan bermacam-macam jenis atau berbagai-bagai unsur menjadi satu (seperti pemaduan unsur-unsur daripada kebudayaan yang berlainan menjadi satu kebudayaan);

berasimilasi berpadu menjadi satu;

mengasimilasikan
1. menukarkan makanan berzat menjadi tisu hidup:
jasad kita melalui kuasa ghaib yang maha penting, sentiasa ~ bahan-bahan mentah dan mati yang diterimanya;

2. menjadikan berasimilasi (berpadu, menyerap, dan lain-lain), menyerapkan ke dalam suatu kesatuan (paduan dan sebagainya) yang lebih besar;

terasimilasi telah diasimilasikan atau berasimilasi:
glukos ~;

pengasimilasian proses mengasimilasikan sesuatu:
bagaimanapun, ~ maklumat itu bukanlah satu tugas yang sukar.

berkongsi