asep

[Indonesia-Belanda] [bahasa percakapan] keterangan yang menyatakan hendak membayar.

berkongsi