aseksual

(Biologi)

1. tidak melibatkan aktiviti atau hubungan seks;

2. tidak mempunyai alat jantina atau organ seks yang jelas;

3. tidak melibatkan percantuman sel pembiakan jantan dengan sel pembiakan betina:
pembiakan ~.

berkongsi