asepsis

(Perubatan) keadaan yang bebas daripada organisma patogen.

berkongsi