asali

[Arab] 1. yang asal, yang semula;

2. berasal, berbangsa;

= asli.

berkongsi