asal usul

1. salasilah, asal keturunan (seseorang);

2. peringkat awal atau permulaan:
ahli sains yang cuba mengkaji ~ manusia;

3. sebab yang mula-mula, punca:
~ pertikaian yang berlarutan;

mengasalusulkan menghuraikan asal usul:
kisah yang ~ raja-raja Kedah yang tersebut dalam Hikayat Merong Mahawangsa.

berkongsi