aragonit

(Kimia) kalsium karbonat semula jadi.

berkongsi