arabes

1. corak hiasan pada catan, ukiran kayu dan sebagainya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan, haiwan atau manusia yang disusun dengan garisan bersegi, bergeometri atau berlengkok-lengkok, awan larat;

2. kedudukan penari balet yang berdiri di atas sebelah kaki sementara kaki yang sebelah lagi terangkat lurus mengufuk ke belakang dan kedua-dua belah tangannya lurus menganjur ke depan.

berkongsi