Arab

1. bangsa yang berasal dari semenanjung besar barat daya Asia;

2. bahasa yang dituturkan oleh bangsa ini, yang merupakan bahasa al-Quran;

mengarabkan menjadikan atau menyebabkan seseorang atau sesuatu mengikut atau bertukar kepada ciri (nilai, pengaruh dan sebagainya) Arab:
kita tidak bermaksud hendak ~ bahasa Melayu;

kearaban (yang) memperlihatkan ciri (pengaruh dan lain-lain) Arab:
syair dagang, syair Burung Pingai, dan lain-lain mempunyai isi yang ~.

berkongsi