andaka

(Sanskrit) seladang, lembu hutan, banting.

berkongsi