andak II

[arkaik] singkatan bagi pandak;

mengandak, mengandakkan
1. memendekkan;
~ layar menggulung layar supaya jadi kecil;

2. mengurangi;
~ belanja mengurangi belanja;

pengandak sesuatu yang digunakan untuk mengandakkan (memendekkan);
tali ~ tali untuk mengandakkan layar.

berkongsi