andal

1. boleh dipercayai;

2. boleh dijamin mutu atau kualitinya:
data yang terakam haruslah ~;

mengandalkan
1. menaruh harapan atau kepercayaan kepada:
mereka akan sedar bahawa tidak dapat tidak mereka akan ~ pengalaman;

2. menjamin ketinggian (kemampuan, mutu, dan lain-lain);

andalan apa-apa yang boleh diandalkan;

keandalan keadaan atau hal andal:
bank data bergantung pada ~ data;

keterandalan keadaan (hal) dapat diandalkan:
~ merupakan keperluan segera bagi andaian ramalan yang sebenar.

berkongsi