anda II

kata ganti diri kedua (tidak membezakan taraf, tingkat dan umur).

berkongsi