anda I

~ musang kantung tempat jebat (kesturi).

berkongsi