analogi

kias, perbandingan (yang memperlihatkan ciri-ciri persamaan (sebahagiannya);
menurut ~ menurut kias (perbandingan), berdasarkan perbandingan (persamaan);

beranalogikan menggunakan (mempunyai) sesuatu sebagai analogi:
kesimpulan yang ~ fakta-fakta yang belum pasti kesahihannya;

menganalogikan menggunakan (mempunyai) sesuatu sebagai analogi.

berkongsi