analog

1. sesuatu yang merupai sesuatu yang lain;

2. berkenaan sifat alat yang pengendaliannya menggunakan kuantiti fizik yang berubah-ubah (seperti voltan, arus, dan lain-lain) untuk mewakili nombor.

berkongsi