analogus

(Biologi) mempunyai fungsi (organ atau bahagian) yang sama tetapi berbeza asal usulnya.

berkongsi