ampul II

[Sabah] berkenaan kayu (papan dan lain-lain) yang ringan, lembut, dan dapat timbul di permukaan air.

berkongsi