ampul I

mengampul menjadi besar, mengembang (seperti kacang direndam dan lain-lain).

berkongsi