ampuh I

[Jawa] bertuah, mujarab, sakti:
keris yang ~;

keampuhan kesaktian, kemujaraban:
aku terbangun daripada ~ doa yang diucapkan oleh hati pasrah.

berkongsi