ambelar

[Jakarta] tali yang dipakai pada sejenis permainan guli sebagai tanda.

berkongsi