ambelas, ambeles

[Jawa] 1. masuk ke dalam (air, lumpur dan lain-lain);

2. hilang lenyap.

berkongsi