ambek

mengambek [Jawa] marah, merajuk:
si adik mesti ~;

ambekan
1. nafas, bernafas;

2. pemarah, lekas marah, giat;

3. perangai, tabiat.

berkongsi