ambau II

mengambau [Minangkabau]

1. terjun;

2. [kiasan] menyerah (kerana telah putus ikhtiar);

terambau terjatuh.

berkongsi