alumni

siswazah atau lepasan sesebuah maktab atau universiti.

berkongsi