Almarhum

[Arab] kata ganti diri yang digunakan sebelum nama orang lelaki Islam, biasanya digunakan pada raja dan kerabatnya yang telah mangkat atau meninggal.

berkongsi